☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii

Niedziela 11.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ps1.eprzedszkola.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak publikacji filmowych
 • brak map

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Fedynicz
 • E-mail: ps1@mgk.pl
 • Telefon: 57 05 05 457

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Górze Kalwarii
 • Adres: ul. Ks.Sajny 18
  05-530 Góra Kalwaria
 • E-mail: ps1@mgk.pl
 • Telefon: 57 05 05 457

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek przedszkola dwukondygnacyjny z jednym wejściem głównym i jednym bocznym.
 • Do głównego wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków, do drugiego schody.
 • W przedszkolu znajduje się 8 sal edukacyjnych i 2 gabinety.
 • Przedszkole posiada własną kuchnię.
 • Na korytarzach usytuowane są szatnie dziecięce.
 • Korytarze są przestrzenne i nie posiadają barier architektonicznych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu miejskiego.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Wytworzył:
Marzena Koszałka
(2021-01-28)
Udostępnił:
a b
(2021-01-28 09:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
a b
(2021-01-28 10:01:07)
 
 
liczba odwiedzin: 13500

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X